AudioStram 12/2014

Steven Plaskin 

Synergistic Research Atmosphere jest systemem poprawy akustyki pokoju odsłuchowego, który pozwala modyfikować i poprawiać postrzeganą scenę muzyczną oraz jakość dźwięku całości systemu audio; wszystkie funkcje są sterowane za pomocą aplikacji na iPad’a lub iPhone’a. Co jeszcze bardziej znamienne, to fakt, że Atmosphere funkcjonuje bez konieczności ingerencji w jakikolwiek z elementów systemu dźwiękowego. W tym punkcie jestem pewien, że większość czytelników chciałaby dowiedzieć się, w jaki sposób system Atmosphere osiąga tak zaawansowany poziom kontroli dźwięku naszych systemów audio.

System Atmosphere – Jak i Dlaczego?

Ted Denney III, Główny Projektant w firmie Synergistic Research zaobserwował, że systemy dźwiękowe często grają lepiej wieczorami, a ich brzmienie dodatkowo może zmieniać się z dnia na dzień. Ted założył, że częstotliwości RF (fale radiowe) mają zasadniczy wpływ na funkcjonowanie naszych systemów audio. Częstotliwości RF odnoszą się do zakresu oscylacji w przedziale od 3kHz do 300 GHz. Ted stwierdził, że to wyższe zakresy otaczających nas częstotliwości RF, które przeważają w ciągu dnia, wywierają największy wpływ na dźwięk naszych systemów.

Ted Denney III mówi: „Szukaliśmy odpowiedniego sposobu na przezwyciężenie wyższego zakresu częstotliwości RF, występujących w ciągu dnia, przy wykorzystaniu niskich częstotliwości, które otaczają nas w nocy. Podczas prac mających na celu odtworzenie dogodnego otoczenia RF, zbudowaliśmy generator Ultra Niskich Częstotliwości (ULF). W zgodzie z tym, co odkryli inni badacze, stwierdziliśmy, że częstotliwość Rezonansu Schumanna (7.83 Hz) stanowi potężny oręż w walce z wyższymi częstotliwościami, jakie generują telefony komórkowe, sieci Wi-Fi, fale radiowe, a także naturalna aktywność słońca. Jednak przy wygenerowaniu fali o częstotliwości 7.83 Hz w jeden z możliwych sposobów, dźwięk nie tylko stawał się lepszy, ale również ‘ciemniejszy’ – tak, jak zmienilibyśmy otwarcie brzmiący kabel, na ciemniej brzmiący, który ociepla brzmienie systemu ale jednocześnie w takim samym stopniu obniża jego rozdzielczość. Przy generowaniu tej samej częstotliwości w inny sposób, dźwięk zaczynał się otwierać, jednak działo się to kosztem rozciągnięcia niskich tonów i kontroli nad nimi.

Innymi słowy, transmisja takiej samej częstotliwości na dwa różne sposoby, powodowała uzyskanie dwóch różnych rezultatów, a żaden z nich nie był do końca zadowalający. Zaobserwowane różnice, pomiędzy efektami uzyskanymi za pomocą pojedynczego generatora ULF, doprowadziły nas do rozwiązania, w którym wykorzystaliśmy większą ilość osobno dostrojonych generatorów ULF. Pracując z wieloma częstotliwościami i zmiennymi w efekcie ominęliśmy konieczność kompromisu, jaki wiązałby się z wygenerowaniem jednego zakresu częstotliwości, co ma miejsce w większości Generatorów Schumanna. Dzięki wykorzystaniu wielokrotnych generatorów ULF/LF, udało nam się stworzyć doskonałe otoczenie RF, bez żadnych kompromisów, poprzez manipulowanie wieloma różnorodnymi zmiennymi, zamiast polegać na pojedynczej częstotliwości lub jednym transmiterze. Czego jednak nigdy wcześniej nie podejrzewaliśmy, podczas eksperymentowania nad kontrolą wielokrotnych generatorów ULF okazało się, że jesteśmy dzięki nim w stanie wpływać na praktycznie wszystkie aspekty dźwięku.”

„Kiedy kontynuowaliśmy nasze badania, zmieniając parametry wyjściowe grupy naszych generatorów częstotliwości, stwierdziliśmy, że jesteśmy w stanie kontrolować szerokość, głębokość i wysokość sceny dźwiękowej. Okazało się również, że możemy przesuwać balans częstotliwości, uzyskując cieplejszy lub bardziej otwarty charakter dźwięku. Mogliśmy także wpływać na brzmienie niskich tonów powodując, że stają się pełniejsze lub bardziej zwarte. Średni zakres tonalny leżał również w zakresie naszej kontroli i posunęliśmy się nawet do dopasowania odbieranego brzmienia średnich tonów, do charakteru nagrania. Poprzez manipulację dosłownie milionem potencjalnych ustawień Atmosphere, możemy umieścić artystę występującego na żywo pomiędzy zestawem głośników lub kiedy nagranie wymaga masywnej prezentacji, tak jak w przypadku orkiestry symfonicznej, możemy zapewnić, że pokój odsłuchowy i system będą w stanie zaprezentować dociążoną i odpowiednio uwarstwioną przestrzeń dźwiękową. Wkrótce potem mieliśmy skatalogowane całe tuziny opcji, które nazwaliśmy ‘Scenami’, odpowiadające różnym rodzajom nagrań i systemów.”

Czym jest Atmosphere?

Atmosphere, to wysokie na nieco ponad 100 cm urządzenie, które jest dwukanałowym generatorem ultra-niskich i niskich częstotliwości RF, posiadającym teoretycznie miliony możliwości ustawienia parametrów wyjściowych. Przy odpowiednim ustawieniu w systemie/pokoju odsłuchowym, Atmosphere może dopasować akustykę otoczenia do różnych rodzajów muzyki. Urządzenie wyposażone jest w trzy metalowe wsporniki, które opierają się na metalowej płytce położonej na podłodze.

Atmosphere wyposażono w dwa porty połączeniowe; jeden dla przewodu USB i drugi dla zasilacza wraz z uziemieniem, który najlepiej jest podłączyć bezpośrednio do gniazdka – inaczej, niż w przypadku kondycjonera zasilania. Atmosphere jest urządzeniem wykorzystującym Bluetooth i może bezpośrednio komunikować się z aplikacją na iPad’a, która pozwala wybierać różne rodzaje Scen, czy ustawień kontrolujących częstotliwości wyjściowe fal RF.

W aplikacji na iPad’a dostępne są trzy podstawowe 'Sceny', czy też inaczej mówiąc – opcje dźwięku, wyświetlone na górze ekranu:

1) Intimate Acoustic

Opcja Intimate Acoustic jest doskonała do odsłuchu nagrań o bardziej kameralnym charakterze, takich jak jazzowe, klasyczne i wokalne kwartety, duety, czy występy solowe. Wybór tej opcji skutkuje uzyskaniem precyzyjnej sceny dźwiękowej i umieszcza wykonawców w naszym pokoju odsłuchowym. Pomyślałem, że dokonam oceny opcji Intimate Acoustic, przy pomocy nagrania Amy Duncan, Cycle of Life (24/88.2). Ten kameralny, akustyczny utwór folkowy, wydawał się doskonały dla tego ustawienia. Uaktywnienie opcji spowodowało większe skupienie głosu Amy i polepszenie przejrzystości dźwięku gitar. Bas miał lepszą definicję i kontrolę. Wyłączenie opcji wprowadziło ochłodzenie głosu wokalistki oraz instrumentów, a także zmniejszyło skupienie i definicję dźwięku.

2) Holographic

Opcja Holographic idealnie pasuje do występów nagranych na żywo w sali koncertowej lub zmiksowanych z dużym pogłosem. Hologram wprowadza większą scenę odsłuchową niż Intimate Acoustic i zapewnia lepsze odczucie przestrzeni. Możemy wybrać Hologram jako ustawienie docelowe w wielu przypadkach – począwszy od Popu, poprzez Rock, a na muzyce klasycznej skończywszy – z powodu jego skupienia dźwięku i przejrzystości, które są zaprezentowane w uwarstwionej i holograficznej przestrzeni dźwiękowej. Ta opcja projektuje obrazy wysunięte przed linię głośników i jest bardziej uwarstwiona w całej przestrzeni od przodu do tyłu, niż obie pozostałe opcje – Acoustic i Grand Canyon.

Odsłuch nagrania Espana, wykonywanego przez orkiestrę Anhaltische Philharmonie Dessau 24/192 (Acousence Records), z włączoną opcją Holographic, uwidocznił ekspansję i tak już dużej sceny dźwiękowej tego utworu. Orkiestra stała się bardziej trójwymiarowa i wysunęła się nieco przed przednią linię głośników. Czystość i skupienie dźwięku orkiestry także zostały powiększone.

3) Grand Canyon

Opcja Grand Canyon zapewnia uzyskanie masywnej sceny dźwiękowej, rozciągającej się głęboko poza linię głośników oraz czystą definicję obrazów w tej przestrzeni. To ustawienie jest doskonałe w przypadku klasycznych wykonań na dużą skalę oraz muzyki zagranej przy wykorzystaniu wzmacniaczy, a także zawsze, kiedy potrzebujemy dużej sceny dźwiękowej, która powiększa szerokość i głębokość naszego pomieszczenia odsłuchowego. Opcja Holographic prezentuje bardziej uwarstwioną scenę dźwiękową i potrafi projektować obrazy wysunięte w stronę pokoju odsłuchowego, otaczające miejsce, w którym siedzimy. Synergistic Research twierdzi, że wielu słuchaczy wybierze ustawienie Grand Canyon jako docelowe, gdyż dźwięk jaki ono zapewnia jest jednocześnie neutralny, jak i szeroko rozciągnięty.

Zdecydowałem się ocenić opcję Grand Canyon wykorzystując koncert Simona i Garfunkela The Concert in Central Park (Live) 24/192. Ustawienie Grand Canyon zdziałało cuda przy tym nagraniu. Scena dźwiękowa rozrosła się w głąb płaszczyzny głośników, bez żadnej straty skupienia, czy definicji głosów. Wpływ Atmosphere sprawił, że ten koncert nagrany na żywo uzyskał jeszcze bardziej naturalną prezentację.

Płyta grupy Cantatrix pt. Contrast, w rozdzielczości 24/192, bardzo polubiła się z opcją Grand Canyon. Ten kameralny chór został nagrany w dość dużej przestrzeni akustycznej. Grand Canyon otworzył scenę dźwiękową w niezwykle widowiskowy sposób, bez straty skupienia, czy też definicji głosów wokalistów. Efekt działania Atmosphere był wyraźnie słyszalny i niezwykle przyjemny.

Kilka Słów na Temat Funkcjonalności Atmosphere

Kiedy uaktywniamy system Atmosphere za pomocą iPad’a, mija jakieś 4-5 sekund, zanim efekt będzie słyszalny. Tak samo w drugą stronę – kiedy wyłączamy system, zniknięcie efektu słyszalne jest dopiero po kilku sekundach. Z tyłu obudowy Atmosphere znajdziemy niebieską diodę LED, która sygnalizuje włączenie urządzenia. Zauważyłem, że dioda często migocze podczas zmiany ustawień Atmosphere. Urządzenie wydaje się czerpać korzyść z kilkugodzinnego rozgrzania, po pierwszym uruchomieniu. Zalecałbym aby przeprowadzić tę czynność przed rozpoczęciem odsłuchów. W moim systemie, Atmosphere zostało umiejscowione pomiędzy głośnikami i odsunięte do tyłu w stosunku do ich linii frontowej.

 

 

 

Moduł Tuningowy ATM (Atmosphere Tuning Module)

Moduł ATM zwiększa ilość opcji dostępnych poprzez system Atmosphere. Czerwony moduł ATM, który wykorzystałem w tej recenzji, nie tylko wprowadza 4 nowe opcje (sceny), ale każda ze scen posiada Ustawienia Zaawansowane, które pozwalają użytkownikowi w prosty sposób dostroić dźwięk całego systemu audio. Synergistic Research poinformował mnie, że będzie wprowadzać kolejne moduły ATM, umożliwiające poprawę konkretnych aspektów brzmieniowych systemu i jego otoczenia. „Obecnie pracujemy nad modułami ATM, które będą poprawiały płynność i muzykalność, czy w innym przypadku skupienie i precyzję umiejscowienia obrazów muzycznych, a to dopiero na początek. Mamy nawet moduł ATM, zaprojektowany w celu znacznej poprawy jakości brzmienia sprzętu audio, kiedy głośniki są umieszczone w pokojach odsłuchowych pełnych szkła i twardych powierzchni.” Na spodzie każdego z cylindrycznych modułów ATM, umieszczono kod QR, który należy zeskanować przez iPad’a, aby uaktywnić sceny zapisane wewnątrz modułu. Moduł ATM działa również jak przetwornik wysokich częstotliwości HFT o wysokiej skuteczności. W module wycięto otwory wentylacyjne, a na jego wierzchniej stronie znajduje się wgłębienie w kształcie odwróconego stożka. ATM umieszczany jest w zagłębieniu, w górnej części systemu Atmosphere.

Opcje Modułu RED ATM:

1) In My Listening Room

Ta opcja umieszcza wykonawców w naszym pokoju odsłuchowym, przy ustawieniach zoptymalizowanych pod kątem instrumentów strunowych (np. gitary) nagranych przy dużym zbliżeniu mikrofonu albo wtedy, gdy życzymy sobie usłyszeć zwiększony poziom skupienia dźwięku i jego czystości. W ustawieniu podstawowym, cechami charakterystycznymi opcji In My Listening Room, są kontrola niskich częstotliwości, naturalna tekstura średniego zakresu tonalnego oraz czyste skupienie obrazu muzycznego. Poza ustawieniem podstawowym, otrzymujemy także dostęp do ustawień zaawansowanych, poprzez ikony ukazane w dolnej części ekranu. Mamy do wyboru dźwięk Liquid (Płynny), Sharp (Wyraźny), Studio (Studyjny) lub Live (Na Żywo), który otwiera scenę muzyczną. Ostatnią opcję ustawień stanowi tzw. Amplitude, z możliwością wyboru pory odsłuchu – Default, Late PM lub Mid-Day. Ustawienia Amplitude są dostępne w każdej opcji modułu RED ATM. Wybór ustawienia Mid-Day zwiększy amplitudę wyjściową Atmosphere; wybór ustawienia Late PM zmniejszy poziom wyjściowy w porównaniu do opcji Default. Pomysł tego rodzaju regulacji wziął się stąd, że otaczające nas pola RF są bardziej agresywne i złożone w ciągu dnia, a zawierają się w niższych częstotliwościach i są mniej złożone podczas nocy. Opisywaną opcję lubię szczególnie z powodu wzmocnienia wyrazistości i skupienia dźwięku głosów oraz instrumentów. Można bardzo łatwo powiększyć scenę dźwiękową poprzez wybór ustawienia Live lub jeszcze bardziej pogłębić wyrazistość brzmienia detali poprzez ustawienie Sharp. Wielu czytelników będzie zapewne myślało, że Atmosphere posiada zbyt wiele możliwych ustawień i jest zbyt skomplikowane i czasochłonne w użytkowaniu. Jednak nie o to chodzi. Kiedy zaznajomicie się z dźwiękiem poszczególnych ustawień w Waszych systemach, wyborów będziecie dokonywać bardzo szybko. Atmosphere wymaga nieco nauki, co zajęło mi parę dni, jednak kiedy już zaaklimatyzujemy się w programie, wybór odpowiedniej Sceny i towarzyszących jej ustawień, odpowiednich dla Waszych systemów i preferencji, będzie odbywał się bez wysiłku.

2) Expansive

Ta opcja jest również jedną z moich ulubionych w przypadku mojego systemu audio. Expansive prezentuje większe nagrania akustyczne z odpowiednim wyczuciem skali oraz z naturalnym uwarstwieniem i otaczającą je aurą. Scena dźwiękowa jest szersza i bardziej uwarstwiona, niż w przypadku In My Listening Room. Ustawienia Zaawansowane pozwalają na wybór perspektywy (Near lub Far), a także bardziej uwarstwionego lub ekspansywnego dźwięku (Layered i Expansive). Opcja Near oferuje bardziej wyostrzony obraz i lepsze skupienie, niż ustawienie Far. Nagrania koncertowe oraz muzyka klasyczna brzmiały doskonale przy ustawieniu Expansive. Odsłuch płyty Weavers Reunion at Carnegie Hall 1963 (24/96) pokazał, że znakomita scena dźwiękowa tego nagrania została znacznie powiększona. Przy włączeniu opcji Expansive pojawiła się bardziej uwarstwiona scena dźwiękowa, natomiast po aktywowaniu opcji Near, uzyskałem zwiększony poziom detaliczności i lepszą rozdzielczość. Odczułem także zwiększenie wysokości sceny dźwiękowej.

3) Amplified

Tę opcję stworzono w celu podtrzymania energii muzyki wykonywanej przy wykorzystaniu wzmacniaczy, z zachowaniem odpowiednich krawędzi natarcia i dynamiki mocy. Rock’n’Roll, Pop, czy nowoczesny jazz brzmią szczególnie dobrze przy tej opcji. W Ustawieniach Zaawansowanych znajdziemy opcje Smooth oraz Crunchie. Opcja Crunchie doda trochę pazura instrumentom takim jak gitary i trąbki. Nomenklatura opcji Club oraz Stadium jest chyba oczywista – w opcji Stadium otrzymujemy większe otwarcie sceny, jeśli rejestracji dźwięku dokonano w większych przestrzeniach. Płyta Santany, Supernatural 24/96, okazała się znakomitym przykładem nagrania, które czerpie wyraźne korzyści z opcji Amplified. Ustawienie Crunchie zdecydowanie dodało pazura brzmieniu gitary, przy bardzo zwartych i silnych niskich tonach oraz szybkiej, mocno skupionej średnicy. Po wyłączeniu Atmosphere dało się odczuć zmniejszenie dynamiki i rytmiczności nagrania.

4) Ethereal

Scena Ethereal prezentuje maksymalną skalę brzmienia możliwą do uzyskania przy muzyce elektronicznej, orkiestralnej, czy new age. Wśród Ustawień Zaawansowanych znajdziemy opcje takie, jak: Warmth, Air, Grounded i Stratosphere. Opcja Air otwiera tony wysokie, aby lepiej uwidocznić efekt hali i zanikania dźwięków. Opcja Stratosphere stanowi docelowe ustawienie dla uwarstwienia szerokości i głębokości sceny oraz obecności akustycznego powietrza. Odtworzyłem plik DSD duetu Carl Cleves i Parissa Bouas, Halos ‘Round the Moon, przy włączonej opcji Ethereal i byłem zdumiony, kiedy odkryłem jak powiększyła się i tak już duża scena muzyczna obecna w tym nagraniu. Po dodaniu ustawienia Air, uzyskałem bogato uwarstwioną scenę, powiększenie ilości detali i rozdzielczości dźwięku. Wyłączenie Atmosphere spowodowało natychmiastową kompresję dźwięku nagrania i utratę poczucia jego wspaniałej kwiecistości.

System Atmosphere z Modułem ATM

Synergistic Research zaleca, aby zainstalować w pokoju odsłuchowym co najmniej 2 zestawy Przetworników Wysokich Częstotliwości (HFT), przed zakupem Atmosphere. Przetworniki HFT wydobędą z Atmosphere maksimum jego możliwości, a oba produkty będą współpracować ze sobą, aby uzyskać jak najlepszy efekt dźwiękowy. Peter Hansen z Synergistic Research powiedział mi także, że jeśli nie możemy umieścić Atmosphere pomiędzy głośnikami, można urządzenie ustawić po jednej ze stron, a moduł ATM umieścić pośrodku linii głośników, nieco z tyłu. W jednej z mozliwych opcji można ustawić moduł ATM na obudowie kominka, jeśli znajduje się on za linią głośników – ja z powodzeniem zastosowałem taką metodę.

Przetworniki DAC, jakie wykorzystałem w tej recenzji, to Analog DAC z podstawą Analog Power Base oraz nowy Wavelength Audio Crimson z modułem Quotient Q1 DAC. Obecnie pracuję nad recenzją przetwornika Wavelength Audio i muszę przyznać, że ten DAC jest w stanie stworzyć olbrzymią scenę dźwiękową, jednak nawet on skorzystał z zastosowania Atmosphere w moim systemie.

Moje Dźwiękowe Preferencje

Staram się pozostać wiernym w stosunku do oryginalnego nagrania, wykorzystując system Atmosphere. Opcje i ustawienia jakie wykorzystuję, wzbogacają muzykę, bez zniekształcania pierwotnego zamysłu inżyniera/producenta nagrania. Czasem rezultaty są subtelne, jednak kiedy posłuchacie przez dłuższy czas konkretnych, wybranych utworów, wyłączenie Atmosphere często wiąże się ze zmianą dźwięku, która już wcale nie wydaje się subtelna. System Atmosphere nie tylko poprawia prezentację sceny muzycznej, ale również wprowadza lepsze skupienie dźwięku i wpływa na definicję niskich, średnich i wysokich tonów oraz percepcję zmian mikro dynamiki. Atmosphere nie jest rozwiązaniem tanim, ale podłączenie tego urządzenia do systemu będzie stanowiło ekwiwalent upgrade’u głośników czy elektroniki, co z pewnością nie jest również mało kosztowną propozycją.

Angażujące Doświadczenie Muzyczne

Odebrałem Atmosphere jako nadzwyczajny produkt, który w znaczący sposób przyczynił się do wzbogacenia dźwięku mojego systemu. W przeciwieństwie do innych produktów mających poprawiać jakość dźwięku, które muszą zostać podłączone do toru sygnałowego, Atmosphere w żaden sposób nie degraduje, ani nie zakłóca sygnału audio. Atmosphere działa poprzez wpływ na rozchodzenie się fal RF w pokoju odsłuchowym, dzięki czemu zmienia sposób w jaki odbieramy działanie naszego systemu audio. Możliwość wyboru pożądanego efektu dźwiękowego za pomocą iPad’a jest równie zdumiewająca. Dodanie modułu ATM stanowi kolejne rozszerzenie, które udostępnia użytkownikowi możliwość korzystania w prosty sposób z Ustawień Zaawansowanych. Chociaż uważam, że Atmosphere jest jednym z najbardziej innowacyjnych i przyjemnych w użytkowaniu nowych produktów, stworzonych z myślą o rynku audio, to jego najbardziej pozytywną cechą okazało się to, że pozwolił mi na jeszcze większe zaangażowanie w osobiste doznania muzyczne.